2020 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ ABDÜLLATİF ŞENER 11/12/2019