2020 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BEKİR BAŞEVİRGEN 19/12/2019