2020 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BÜLENT TEZCAN 17/12/2019