2020 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ EMİNE GÜLİZAR EMECAN 13/12/2019