2020 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ FETHİ AÇIKEL 19/12/2019