2020 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ GÜLİZAR BİÇER KARACA 18/12/2019