2020 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ KADİM DURMAZ 19/12/2019