2020 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ ÖZGÜR KARABAT 17/12/2019