2020 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ TÜRABİ KAYAN 19/12/2019