2020 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ YAŞAR TÜZÜN 14/12/2019