2020 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ YÜKSEL ÖZKAN 10/12/2019