AKP, Haksız Oy Teminini Kurumsal Hale Getirdi!

Atilla Kart: "Anayasa'nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli çalışmasını gözetmek mevkiinde olan Cumhurbaşkanı, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık sonucunu yaratan uygulamaların içinde olmuş, yasama sürecinde onay mercii haline gelmiştir."