Artık AKP'nin Fişinin Çekilme Zamanı Gelmiştir!

Veli Ağababa: Erdoğan, "2000 kişiyi fişledik" diyor. 28 Şubat'ta cemaatçi diye suçlanan kaymakam şimdi casus diye suçlanıyor. Tüm fişlemelerin sonunu getirmek için artık AKP'nin fişinin çekilme zamanı gelmiştir!