Baskı İle Toplumlar Susturulamaz!

Bu yaşadıklarımız sağ-sol olayının ötesine bir yere geldi. Demokrasi arayışlarının önüne duvarlar inşa edildi. Her türlü yasayı kendilerine göre ayarlıyorlar. Demokrasiyi güçlendirmek herkesin ama özellikle CHP'nin görevidir!