Bırakın Dereler Özgür Aksın!

Köylerine HES yapılmak istenen vatandaşın mesajı var: "Uçağı yapabilirsiniz ama yağmuru yağdıramazsınız çünkü o bir ekolojik sistemdir. Buradaki ekosistemin varoluşu bu akarsudur."