Bütün Çeteler İç Çekişmelerle Çöker!

Eski darbeciler kendilerini geçici 15. maddeyle koruma altına almışlardı. Yeni darbeciler ise kendilerini yönetmeliklerle koruma altına aldılar.