Elektrik Borcu Yüzünden Çiftçi Mağdur!

Siz nasıl vergisini vermeyenler, vergi kaçıranlar ile ilgili af getiriyorsanız, aynı şekilde affedeceğiniz paranın yarısına denk gelen çiftçinin borcunu da sosyal devlet ilkesi uyarınca affedin. Çiftçinin mağduriyetini giderin!