Elektrik Veremiyor Ama Nükleer Santral İnşa Edecek!

Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Aytuğ Atıcı: Başta Tarsus, Yenice ve Gülnar olmak üzere Mersin’de elektrik dağıtımını yüzüne gözüne bulaştıran AKP hükümeti, diğer taraftan Nükleer Santral inşa edecek! Bu ne yaman bir çelişkidir.