Hükümet Telaş İçinde Soruşturmayı Engellemeye Çalışmaktadır!

Bu orta oyunun daha fazla sürdürülmesi mümkün değildir, bu tablonun siyasi sorumluluğu yanında cezai sorumluluğu da vardır.