İktidarın Dayatmalarına Her Zaman Karşıyız!

Ankara Milletvekilimiz Levent Gök: Getireceğiniz iç güvenlik yasa paketiyle iç barışımız tehlikeye girecek ve çatışmalara sebep olacaktır. Bu yasayı geri çekin!