İleri Demokrasi Değil İleri Yürütme!

17 Aralık 2013, ülkemizi yönetenlerin düşünce yapısını net bir şekilde ortaya koymuştur. 17 Aralık operasyonu, 'ileri demokrasi' tanımı yapanların aslında 'ileri yürütme' tanımı getirdiklerini ortaya sermiştir.