İmar Rantından Sağlanan Kazanç 100 Milyar Dolar!

Bu para yetimin, emlak vergisi ve çevre vergisi ödeyen 15 milyon İstanbullu, duyarlı vatandaşlarımızın parası. Siz bunu alıyorsunuz, yandaşlarınıza peşkeş çekiyorsunuz.