İzmir Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Özcan Purçu

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Özcan Purçu, Türkiye'nin Sorunları üzerine söz aldı.