Kim Bu Ilımlı Muhalifler?

Silah zoruyla çözüm dayatması ne kadar yanlışsa, kişisel siyasi çıkarları için bu masada terör temsilcilerini muhatap almak da o derece yanlıştır.