Kırım Türkleri’nin Hakları Korunmalı!

:Mersin Milletvekilimiz Ali Rıza Öztürk: Dünya halklarının kendi kaderlerini tayin hakları vardır. Bu kendi kaderlerinin başka güçlü devletler tarafından tayin ve tespit edilmesi, günümüzde uluslararası hukuku zedelemektedir.