Sarayın Maarif Vekaleti!

Eskişehir Milletvekilimiz Gaye Usluer: Milli Eğitim Bakanlığını dernek ve vakıflara teslim ettiniz. Siyasal iktidarın ideolojisine yakın nesil yetiştirmeyi amaç edinmiş vakıfları M.E.B'in alternatifi haline getirdiniz!