Senin Tehdidin Sana Söker Bize Değil!

Başbakanlık koltuğunda oturan zat yine bir balkon konuşması yaptı. Açıkça demokrasiyi, hukuku, sosyal grupları tehdit etmeye başladı. Önünde boyun eğecek kişi arıyorsan, balkon konuşmandaki yanında duran adamlara bak!