Türkiye'de 'Kürdistan' Adlı Bir Bölge Yoktur!

Türkiye'nin bütünlüğü artık seçim hesaplarında da kurban edilir duruma gelmiştir.