Umutsuz Bir Gençlik Olmaz!

Eğer gençleri zenginliğimiz olarak görüyorsak, bu konuda ortaya konan sorunları çözmek için ortak irade sergilememiz lazım.