Yapılması Gereken Hukuka Teslim Olmaktır!

AKP, hukuku, bu soruşturmaları örtmek, maniple etmek için kendi emrine almak istiyor. Bu kadar vahim iddialar ortada ise yapılması gereken hukukun önünü açmaktır.