Yüzsüzlüğün Boyutu, Yolsuzluğun Boyutunu Aşmıştır!

Öz hakiki Danıştay, öz hakiki HSYK da yapsanız çözüm değildir. Çözüm, yargı bağımsızlığı ve evrensel hukukun uygulanmasından geçer.